/"Pravna klinika" Tag →

U prostoru Kluba umirovljenika u Zaprešiću u utorak, 10. siječnja održat će se mjesečno dežurstvo Pravne klinike. Tako u vremenu od 14 do 18 sati građanima koji trebaju pravnu pomoć na usluzi će biti volonteri...

Više→

U prostoru Kluba umirovljenika u Zaprešiću u utorak, 13. prosinca održat će se mjesečno dežurstvo Pravne klinike. Tako u vremenu od 14 do 18 sati građanima koji trebaju pravnu pomoć na usluzi će biti volonteri...

Više→
flickr-pravna-pomoc

Novo dežurstvo Pravne klinike u Zaprešiću

Studeni 16, 2016 | 0 Komentara

Volonteri Pravnog fakulteta na mjesečnom dežurstvu Pravne klinike dat će stručne i besplatne savjete u prostoru Kluba umirovljenika u Zaprešiću, u utorak 22. studenog, od 14 do 18 sati. Pravna pomoć odnosi se isključivo na...

Više→

Volonteri Pravnog fakulteta na mjesečnom dežurstvu Pravne klinike dat će stručne i besplatne savjete u prostoru Kluba umirovljenika u Zaprešiću, u utorak 24. svibnja, od 14 do 18 sati. Pravna pomoć odnosi se isključivo na...

Više→

Volonteri Pravnog fakulteta na mjesečnom dežurstvu Pravne klinike dat će stručne i besplatne savjete u prostoru Kluba umirovljenika u Zaprešiću, u utorak 03. svibnja, od 14 do 18 sati. Pravna pomoć odnosi se isključivo na...

Više→

Volonteri Pravnog fakulteta na mjesečnom dežurstvu Pravne klinike dat će stručne i besplatne savjete u prostoru Kluba umirovljenika u Zaprešiću, u utorak 19. travnja, od 14 do 18 sati. Pravna pomoć odnosi se isključivo na...

Više→

U prostoru Kluba umirovljenika u Zaprešiću u utorak, 12. siječnja održat će se mjesečno dežurstvo Pravne klinike. Tako u vremenu od 14 do 18 sati građanima koji trebaju pravnu pomoć na usluzi će biti volonteri...

Više→

Savjet mladih Grada Zaprešića aktivno nastavlja svoje djelovanje. Na 6. sjednici održanoj 15. rujna definirao se program za sljedeću godinu, a najvažnije aktivnosti su praćenje i evaluacija prethodno realiziranih programa, rad na zapošljavanju studenata preko...

Više→

Inicijativom Savjeta mladih Grada Zaprešića sklopit će se sporazum između Grada Zaprešića i Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu kojim će od jeseni započeti program besplatne pravne pomoći građanima Zaprešića. Prema unaprijed određenim terminima u...

Više→