mladi

Predloži kandidate za članove Savjeta mladih Zagrebačke županije

Objavljeno:26. Siječanj 2015. | Objavio:Z.I. | Vijesti

Županijska skupština Zagrebačke županije 26. siječnja 2015. objavila je javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Zagrebačke županije. Udruge s pravom predlaganja kandidata podnose svoje prijedloge Odboru za izbor i imenovanja Županijske skupštine Zagrebačke županije do 10. veljače 2015. godine.

ŠTO JE SAVJET MLADIH ZAGREBAČKE ŽUPANIJE?

Savjetodavno tijelo Zagrebačke županije koje za cilj ima potaknuti sudjelovanje mladih u razvoju javne politike na području županije. Županijska skupština na mandat od tri godine bira trinaest članova i trinaest zamjenskih članova Savjeta mladih.

PRAVO PREDLAGANJA KANDIDATA

Pravo predlaganja imaju udruge koje su usmjerene na rad s mladima i za mlade – učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje 50 mladih. Sjedište treba biti na području Zagrebačke županije.

Predlagatelji mogu predložiti samo jednog kandidata za člana te jednog kandidata za njegovog zamjenika.

Kandidati za članove Savjeta mladih Zagrebačke županije moraju biti državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Zagrebačke županije, u dobi od 15 do navršenih 30 godina života.

PRIJAVE

Javni poziv s detaljnijim uputama i prijavnicu pronađite na:

web-stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr
web stranici Savjeta mladih Zagrebačke županije www.mladi.zagrebacka-zupanija.hr

Propisana prijavnica također mora biti ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja.

Kandidature se s dokumentacijom dostavljaju na adresu:

Zagrebačka županija
Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine Zagrebačke županije
Ulica grada Vukovara 72/V
10000 Zagreb

naznakom:

„Prijedlog kandidature za izbor člana i zamjenika člana Savjeta mladih Zagrebačke županije“

 

Foto – Flickr: ITU Pictures

Podijeli

Autor

Comments are closed.