Zapresic

Objavljen natječaj za prodaju stanova u vlasništvu Grada Zaprešića

Objavljeno:7. Travanj 2015. | Objavio:Z.I. | Vijesti

Dva stana na prodaju u vlasništvu Grada Zaprešića nalaze se na Trgu žrtava fašizma i Trgu mladosti, a pravo podnošenja ponude imaju sve fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske. Sve informacije o stanovima, kao i dogovor za razgledavanje mogu se dobiti u Odsjeku za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom na adresi Nova ulica 10 (I. kat, soba 113) ili telefonski na 3717-544.

Prenosimo informacije o stanovima te sadržaju ponude, a detaljnije uvjete i upute za polaganje jamčevine te proces podnošenja i otvaranja ponuda pronađite u cjelovitom tekstu natječaja.

1.Stan u Zaprešiću, Trg žrtava fašizma 8

• površina stana 56,40 m2,
• početna cijena stana iznosi 444.000,00 kn,
• jamčevina iznosi 5% od početne cijene
Ponuđeni stan prodaje se u viđenom stanju.

2.Stan u Zaprešiću, Trg mladosti 14

• površina stana 47,72 m2,
• početna cijena stana iznosi 346.500,00 kn,
• jamčevina iznosi 5% od početne cijene
Ponuđeni stan prodaje se u viđenom stanju.

Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati:
• naziv i točnu adresu ponuditelja, za fizičke osobe: ime i prezime, adresu, OIB, za pravne osobe: naziv tvrtke, sjedište, MB, OIB
• opis stana za koji podnose ponudu,
• brojkom i slovima točno ispisan iznos ponuđene cijene, veći od početne,
• broj računa (IBAN) na koji će se izvršiti povrat uplaćene jamčevine, ukoliko se ne uspije na natječaju.

Uz ponudu treba priložiti:
• dokaz o uplati jamčevine (original ili ovjerenu fotokopiju uplatnice ili virmana),
• originalni izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana (za pravne osobe),
• dokaz o hrvatskom državljanstvu, original ili ovjerena preslika domovnice (za fizičke osobe),
• dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za stjecanje prava vlasništva (za strane osobe).
 

 

 

Podijeli

Autor

Comments are closed.